Politica de confidentialitate

 

1.Prelucrarea datelor cu caracter personal
Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este foarte importanta pentru noi, si luam toate masurile in deplina concordanta cu Regulamentul UE 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”).

2.Categorii de date cu caracter personal prelucrate
Pentru clientii magazinulcolorat.ro este posibil sa fie prelucrate urmatoarele date:
• Nume si prenume
• Numar de telefon
• Adresa de e-mail
• Adresa de facturare
• Adresa de livrare
• Date referitoare la modul in care utilizati site-ul (de exemplu, comportamentul /preferintele /obisnuintele dumneavoastra)
• Precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea site-ului.

Pentru vizitatorii site-ului magazinulcolorat.ro , se vor prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati:
• In mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact, in masura in care ne contactati in acest fel
• In mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigarii, istoricul cautarilor, sistem de operare folosit, limba si pagini vizualizate, URL-uri complete, secventa de click-uri catre, prin si de la site-ul nostru, informatii sau produse vizualizate / cautate, durata vizitelor pe anumite pagini, informatii privind interactiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

 

3.Scopurile si temeiurile prelucrarii

Pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si , definit in cuprinsul Termenelor si Conditiilor magazinulcolorat.ro/termenisiconditii . Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si noi .

Pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de , prin intermediul site-ului.


Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail continand comunicari comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
In scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe site.


Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al de a imbunatati permanent experienta clientilor pe site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe site.


Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al magazinulcolorat.ro de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.
Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 

4.Cat timp pastram datele cu caracter personal

Datele dvs personale din comenzile efectuate la magazinulcolorat.ro , dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.
Daca este rezonabil sau necesar pentru a indeplini cerinte legate, pentru a preveni frauda si abuzurile sau pentru a ne indeplinii termenii si conditiile, este posibil sa pastram anumite informatii la cerere, chiar si dupa stergerea contului de client sau daca nu mai furnizam servicii catre dumneavoastra.

 

5.Cui transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal

Dupa caz, vom transmite date cu caracter personal urmatorilor destinatari:

Furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plata/bancare, furnizorilor de servicii de marketing, firmei de contabilitate, altor societati cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata.

In cazul in care ne revine o obligatie legala sau daca este necesar pentru apararea unui interes legitim putem deasemenea sa divulgam anumite date cu caracter personal unor autoritati publice.

Ne asiguram sa respectam comformitatea cu care se realizeaza accesul la datele dumneavoastra de catre terti persoane juridice de drept privat cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor.

 

6.Transferul datelor cu caracter personal
Nu vindem si nu vom vinde niciodata date cu caracter personal catre terti.
Prelucrarea datelor si stocarea datelor are loc doar pe teritoriul Romaniei, nu transferam datele cu caracter personal catre alte tari.


7.Drepturile dumneavoastra

In conditiile prevazute de legislatia prelucrarii datelor cu caracter personal, beneficiati de urmatoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către magazinulcolorat.ro , conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea magazinulcolorat.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către magazinulcolorat.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

◦ acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
◦ în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
◦ în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
◦ în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
◦ în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, magazinulcolorat.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

◦ persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
◦ prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
◦ operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
◦ persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
◦ dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către magazinulcolorat.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
◦ dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări;
◦ în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al magazinulcolorat.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care magazinulcolorat.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
◦ în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
◦ dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
◦ dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

8.Modalitati de contact

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@magazinulcolorat.ro sau folositi formularul de contact din pagina magazinulcolorat.ro/contact

Ne rezervam dreptul sa modificam continutul acestei pagini fara nici o notificare in prealabil
pentru a indeplinii conditiile legale “GDPR”.